Om oss

Carlsson & Åqvist har alltid varit en aktiv aktör i Örebros utveckling. Då som grosshandlare inom skor och läder. Nu som fastighetsägare med stort stadsengagemang.

Vi är ett familjeföretag som idag har totalt 26 000 kvm under förvaltning – däribland flera av stadens tidigare skofabriker som numera är moderna lägenheter och kontor. Vårt största fokus är att våra hyresgäster ska vara lika nöjda som vi är – en grundsyn vi haft för affärsuppgörelser sedan starten som grosshandel för 130 år sedan.

Historia

Carlsson & Åqvist grundades 1890 av Erik Åqvist och hans kompanjon. Till en början drevs företaget på Drottninggatan 22 i Örebro och bestod av grosshandel med läder och skor. Under årens lopp utvidgades bolaget till att omfatta skotillverkning med egna fabriker samt skoaffärer.

Vår fastighetsförvaltning startades 1907 genom att Erik Åqvist lät uppföra byggnaden på Nygatan/Fabriksgatan för egen verksamhet och uthyrning. Ytterligare fastigheter förvärvades genom åren för i huvudsak skotillverkning – bland dessa skofabriken REX som idag är ombyggd till lägenheter och fortfarande förvaltas av oss på Carlsson & Åqvist.

Från och med 1979 har den egna verksamheten successivt minskat i fastigheterna och en större andel hyrs ut till externa hyresgäster. 2004 togs beslutet att sälja den kvarvarande skoverksamheten och fokusera på fastighetsförvaltningen. Företaget ägs och drivs idag av syskonen Sten, Björn och Carina Åqvist.

Stadsengagemang

Som en aktör på fastighetsmarknaden tycker vi att det är viktigt att samarbeta med andra i vår omgivning. Vi är därför en aktiv medspelare rörande utvecklingen av hela Örebroregionen – exempelvis som medlemmar i FastighetsägarnaHandelskammaren och City Örebro. Vi har bland annat deltagit i utvecklingen av Kungsgatans utformning. Sedan många år samarbetar vi med och stöttar vi också Örebros fotbollslag ÖSK och Kif Örebro, liksom i en rad andra lokala idrottsföreningar.

Vi är en av nio lokala aktörer som tillsammans med det kommunala bolaget Örebroporten äger och utvecklar Gustavsviksanläggningen samt omgivande markområden.

Som hyresvärd för restaurangerna i Örebro Saluhall så fungerar vi även som samordnare för den övergripande utvecklingen där.

Vi stödjer aktivt kulturarrangemang som till exempel OpenART.

Miljöarbete

Vi arbetar ständigt med att reducera vår påverkan på klimatet. Detta görs bland annat genom att enbart använda miljöcertifierad el från vindkraft i våra fastigheter, liksom att uppvärmning sker med hjälp av miljömässig fjärrvärme. Dessutom har våra bostadshyresgäster tillgång till moderna återvinningsstationer för sopsortering.

Den senaste byggnaden som vi uppförde tillsammans med Fundament Fastigheter AB har certifierats med Miljödiplomering Silver. Läs mer om den här