Samhällsfastigheter

Hem och omsorg för stora och små. På väster har vi fastigheter med förskolor, vårdboende och dagcentral.

Vård- och omsorgsboende

I Väster Park finns sedan 2021 detta miljöcertifierade hus med 80 boendeplatser för äldre. Boendet drivs av Örebro kommun.

Förskolan Dibber

På bottenplan i samma hus som vård- och omsorgsboendet i Väster Park finns förskolan Dibber. Deras profil är ”ut och njut” så den fina gården kommer väl till pass.

Förskolan Lagan

I REX-området i Gamla Hjärsta finns förskolan Lagan. En enplansbyggnad med två avdelningar och en gård med allt som hör en förskola till.

Dagcentral och vårdboende

I lummig miljö, i den västra delen av Väster Park, finns våra fastigheter där tre olika vårdboenden och en dagcentral har sin verksamhet.