För hyresgäster

Här har vi samlat vanliga frågor och trivselregler som rör dig som är hyresgäst hos oss. Är det någon information du saknar? Hör av dig.

Vanliga frågor

Uppsägning ska alltid ske skriftligt via brev eller mejl och tre kalendermånaders uppsägningstid gäller. Samma uppsägningstid gäller för hyrd parkeringsplats och garage. Om du önskar flytta ut tidigare, ange det i din uppsägning så kan vi eventuellt hjälpa till.

Ja, om vi först godkänt uthyrningen och andrahandshyresgästen. Vanligtvis brukar vi om man har goda skäl godkänna andrahandsuthyrning i sex månader i taget. Om du vill hyra ut i andra hand så fyller du i en ansökningsblankett som du kan hämta på vårt kontor eller ladda ner här. På denna uppger du varför du vill hyra ut, hur länge och till vem. Vid uthyrning är det fortfarande den som står på förstahandskontraktet som ansvarar för att hyran betalas och för att lägenheten inte kommer till skada. Notera även att du kan förlora din lägenhet om du hyr ut utan att du fått godkänt av oss på Carlsson & Åqvist.

Ja, det är tillåtet att byta sin lägenhet mot en annan bostad av annan typ eller storlek förutsatt att vi godkänt bytet och den nya hyresgästen. Notera att personen som du vill byta bostad med även måste få detta godkänt av sin hyresvärd. Kontakta oss för mer information och gällande regler om lägenhetsbyte.

Hyran betalas i förskott, senast sista vardagen i månaden innan.

Vi kan erbjuda dig att få hyresavierna via mail, gör du inget sådant val så får du dem till din brevlåda. Hyresavierna kommer i mitten av december, mars, juni och september, de kommer alltid kvartalsvis.

Med autogiro behöver du aldrig vara rädd att glömma betala hyran. Pengarna dras automatiskt från kontot sista bankdagen i månaden. Allt du behöver hålla koll på är att du har pengar på kontot. Autogiro är kostnadsfritt. 

Anmäl dig för autogiro här (välj din bank); 

Swedbank 
SEB 
Nordea
Handelsbanken 
Länsforsäkringar 

Ovan listas de mest förekommande bankerna. Har du en annan bank? Sök autogiro på deras hemsida.

Meddela alltid oss om du vill måla om eller tapetsera i lägenheten. Normalt underhåll, vad gäller målning och tapetsering, som fastighetsägaren står för sker i snitt vart tolfte år. Vi spacklar väggarna och målar dem vita. Som hyresgäst får man måla och tapetsera själv, men man måste var beredd att återställa, spackla och måla vitt. Är det inte fackmannamässigt gjort är man som hyresgäst skyldig att återställa eller betala för återställande innan man själv flyttar. Detta gäller även om man målar på en tapetserad vägg eller om man tapetserar på en målad vägg.

Ja, för dig som hyr bostad eller lokal av oss. Kontakta oss för mer information.

Victoria: Telia/Open universe

REX: Tele2/Telenor

Information och trivselregler

Om man bor i en fastighet med flera lägenheter är det viktigt att man visar hänsyn gentemot övriga hyresgäster. Tänk exempelvis på att inte spela för hög musik, borra i väggar eller flytta tunga möbler vid sen kvällstid – detta gäller från kl. 22 till kl. 07 på morgonen. Om du ska ha fest eller kommer väsnas även under dessa tider rekommenderar vi att först upplysa grannarna om detta – sätt upp en lapp eller berätta personligen.

Det är viktigt att tänka på att det är många som bor nära varandra. Stör inte grannar i onödan. Mellan kl. 22-07 bör man särskilt tänka på att hålla ljudnivån nere. 

Victoria
Fastigheten är är ansluten till bevakningsföretaget CSG:s störningsjour. Om man känner sig störd ska man först tala med den som stör, om det inte hjälper kan man ringa CSG 019-26 40 50 och meddela störningen och vilken lägenhet det gäller. CSG åker till aktuell lägenhet. Väktarna talar inte om för den störande hyresgästen vem som ringt till CSG- CSG rapporterar till oss och vi vidare fakturerar kostnaden för CSGs besök till den som stört. Vid allvarliga störningar eller upprepade störningar kan vi bli tvungna att säga upp hyreskontraktet. Vi är också skyldiga att informera kommunens socialnämnd vid upprepade störningar och då risk för uppsägning föreligger.

Rex

Rökning undanbedes i lägenheter, på balkonger och uteplatser. Vid rökning måste stor hänsyn tas till grannar. Rökförbud gäller i fastighetens allmänna utrymmen. Inom några år kan rökförbud komma att införas i hela fastigheten och dess lägenheter.

Som hyresgäst ska du ha ens hemförsäkring. Med en hemförsäkring får du en större trygghet om något händer din bostad. Dels innebär det bra säkerhet för dina ägodelar både i och utanför hemmet. Ofta inkluderas även andra viktiga delar om olyckan väl är framme – exempelvis rättshjälp eller kostnader för terapisamtal.

I bostaden finns en eller flera brandvarnare. Se till att testa samtliga brandvarnare i din bostad regelbundet så att inte batteriet tagit slut. För att inte damm och smuts ska samlas kan det även vara bra att dammsuga brandvarnare med jämna mellanrum.

Farligt avfall och grovavfall har du som hyresgäst själv ansvar över och detta får inte lämnas i soprummet på din fastighet. Det bästa sättet är att lämna det på någon av kommunens återvinningscentraler. All information om detta kan man hitta på Örebro kommuns hemsida under farligt avfall respektive grovavfall. Där finns uppgifter om var återvinningscentraler finns och deras öppettider, en återvinningsguide där man kan se hur olika saker skall sorteras, hur man gör om man behöver hjälp med hämtning samt mycket annan information om avfall och återvinning.

På senare år har det blivit allt vanligare med vägglöss i Sverige – ett problem som inte är farligt men nog så obehagligt. Den vanligaste anledningen att drabbas av vägglöss är att få med dem hem från en utlandsresa. Om du upptäcker vägglöss eller andra skadeinsekter i din lägenhet är det viktigt att du anmäler det omedelbart till oss för att minska risken för vidare spridning. Sanering av lägenheten kostar dig inget och vi anlitar en professionell partner för att utföra arbetet.