Tillbaka

Vi bygger nytt äldreboende och förskola, Villa Väster Park

Vi har påbörjat nybyggnation av äldreboendet Villa Väster Park. Det blir en byggnad i 5 våningar med förskola och äldreboende i markplan och äldreboende i övriga plan. Sammanlagt 80 platser i äldreboendet och cirka 70 på förskolan. Äldreboendet kommer att drivas av vård- och omsorgsföretaget Vardaga som med sina cirka 100 äldreboenden i Sverige är en av de största privata aktörerna i Norden. Mer information om dem kan man få via deras hemsida www.vardaga.se. Förskolan kommer att drivas av Dibber förskolor, mer information om dem finns på www.dibber.se.
Byggstart sker under våren 2019 och inflyttning kommer att bli hösten 2020.
Byggentreprenör är OBK Sverige AB. Kontaktperson hos dem är Henric Eklöw 072 738 40 71, henric@obksverige.se

Ansvarig och kontaktperson hos Carlsson & Åqvist är Anders Åqvist 076 16 46 390, anders.aqvist@outlook.com