Tillbaka

Information med anledning av Coronaviruset/Covid-19

I den nuvarande situationen måste vi alla vara med och ta ansvar.  För att minska smittspridning har vi vidtagit en del åtgärder och infört några tillfälliga rutiner.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

  • Vi arbetar inte om vi har förkylningssymptom eller känner oss sjuka.
  • Vi undviker fysisk kontakt och håller avstånd.
  • Vi är extra noga med handhygien.

Städning av allmänna utrymmen

Vi har utökat städningen av allmänna ytor. Exempelvis desinficerar vi handtag till entrédörrar och hissknappar i våra bostadsfastigheter.

Felanmälningar

Vid ej akuta fel och du har förkylningssymptom, känner dig sjuk eller tillhör en riskgrupp ber vi dig meddela det när du gör en felanmälan. Vi kan då göra eventuella förberedelser men besöker dig först efter att du meddelat oss att du är frisk igen. Alternativt avvaktar du med att göra felanmälan tills du är frisk.

Om akuta fel inträffar och du har förkylningssymptom, känner dig sjuk eller tillhör en riskgrupp ber vi dig meddela oss det så vi kan vidta eventuella försiktighetsåtgärder.

Kontakt

Akuta fel under dagtid, vardagar kl. 08.00-16.00 – ring oss på 019-16 70 70.

Akuta fel på kvällar, nätter och helger anmäler du till CSG för Victoria, telefon 019-26 40 50,
eller Securitas Fastighetsjour för övriga fastigheter, telefon 010-470 57 00.

Ej akuta fel, felanmälan via vår hemsida www.aqv.se eller via epost till fastigheter@aqv.se. Ange alltid telefonnummer som vi kan nå er på samt om vi får gå in med huvudnyckel om ingen är hemma. Dagtid går det också att ringa 019 16 70 70.

Visningar

Vi genomför visningar då alla inblandade är friska och symptomfria. Meddela oss innan om du tillhör en riskgrupp så vi kan vidta eventuella försiktighetsåtgärder.

Intresseanmälningar

Vi tar emot intresseanmälningar som vanligt.

Besök på kontoret

Vi tar för tillfället inte emot några spontana besök. Ring eller maila oss så får vi se om vi kan lösa det utan att träffas, annars bokar vi en tid för ett möte.

 

AB Carlsson & Åqvist