Information och trivselregler

Policy för ommålning, tapetsering, etc

Som hyresgäst har själv rätt att ändra vissa saker i din lägenhet. Detta gäller exempelvis målning och tapetsering, liksom byte av lister, innerdörrar och persienner. Samtliga ändringar ska dock göras fackmannamässigt och exempelvis färger bör inte vara för extrema – använd sunt förnuft och tänk på att framtida hyresgäster kanske inte har samma smak som du. Det är inte tillåtet att kakla om badrum eller ändra på bostadens planlösning genom att exempelvis flytta på väggar. Om dessa regler inte efterlevs kan du bli skyldig att betala för att återställa bostaden till ursprungligt skick. Kontakta oss gärna om du är osäker om vad som gäller i din lägenhet!

 

Undvik skadedjur

På senare år har det blivit allt vanligare med vägglöss i Sverige – ett problem som inte är farligt men nog så obehagligt. Den vanligaste anledningen att drabbas av vägglöss är att få med dem hem från en utlandsresa. Om du upptäcker vägglöss eller andra skadeinsekter i din lägenhet är det viktigt att du anmäler det omedelbart till oss för att minska risken för vidare spridning. Sanering av lägenheten kostar dig inget och vi anlitar en professionell partner för att utföra arbetet.

 

Respektera närboende

Om man bor i en fastighet med flera lägenheter är det viktigt att man visar hänsyn gentemot övriga hyresgäster. Tänk exempelvis på att inte spela för hög musik, borra i väggar eller flytta tunga möbler vid sen kvällstid – detta gäller från kl. 22 till kl. 07 på morgonen. Om du ska ha fest eller kommer väsnas även under dessa tider rekommenderar vi att först upplysa grannarna om detta – sätt upp en lapp eller berätta personligen.

 

Teckna en hemförsäkring

Med en hemförsäkring får du en större trygghet om något händer din bostad. Som hyresvärd kräver vi inte att du tecknar en hemförsäkring vid inflyttning men rekommenderar det starkt – dels innebär det bra säkerhet för dina ägodelar både i och utanför hemmet. Ofta inkluderas även andra viktiga delar om olyckan väl är framme – exempelvis rättshjälp eller kostnader för terapisamtal.

 

Glöm inte brandvarnare!

Att köpa en brandvarnare är både ett billigt och enkelt sätt att skydda både liv och egendom. Se till att testa samtliga brandvarnare i din lägenhet regelbundet så att inte batteriet tagit slut. För att inte damm och smuts ska samlas kan det även vara bra att dammsuga brandvarnare med jämna mellanrum.

 

 ”Farligt avfall” och ”grovavfall”

”Farligt avfall” och ”grovavfall” har du som hyresgäst själv ansvar över och detta får inte lämnas i soprummet på din fastighet. Det bästa sättet är att lämna det på någon av kommunens återvinningscentraler. All information om detta kan man hitta på Örebro Kommuns hemsida www.orebro.se. Där finns uppgifter om var återvinningscentraler finns och deras öppettider, en ”återvinningsguide” där man kan se hur olika saker skall sorteras om man är osäker samt mycket annan information om avfall och återvinning. Här nedan har vi gjort en liten sammanställning om den information som Örebro kommun lämnar om farligt avfall och grovavfall.

Farligt avfall

Farligt avfall är produkter som ger allvarliga skador på växter, djur ochi människor om de kommer ut i naturen. Produkter märkta med varningstexter som ”brandfarligt”, ”hälsovådligt” eller ”förvaras oåtkomligt för barn” klassas ofta som farligt avfall. El- och elektronikavfall räknas också som farligt avfall. Farligt avfall får inte kastas bland restavfallet i soppåsen eller hällas ut i avloppet.

Återvinningscentraler

Det bästa sättet att bli av med ditt farliga avfall är att du lämnar det till någon av våra återvinningscentraler.

Förpacka och märk upp

Förpacka det farliga avfallet väl, gärna i originalförpackning, och märk upp med vad det innehåller. Maxvikt per förpackning är 15 kg.

Exempel på farligt avfall

  • Oljerester, oljefilter, smörjfett.
  • Lösningsmedel, t.ex. tändvätska, bensin, aceton, lacknafta, thinner.
  • Vattenblandade lösningsmedel, t.ex. rengöringsmedel, fotokemikalier, glykol.
  • Färg-, lim- och lackrester samt impregneringsmedel.
  • Bekämpningsmedel, t.ex. råttgift, insekts- och växtdödare.
  • Syror, t.ex. svavelsyra, saltsyra.
  • Baser, t.ex. kaustiksoda, propplösare.
  • Spillolja från bil eller trädgårdsmaskin.
  • Sprayburkar med rester i.

Grovavfall

Grovavfall är stora, tunga och skrymmande föremål som du inte kan eller bör lägga i restavfallskärlet. Det kan t.ex. vara möbler, barnvagnar, stora leksaker, cyklar med mera. Hushåll kan kostnadsfritt lämna sitt grovavfall på någon av kommunens fem återvinningscentraler.

Om du inte själv kan lämna grovavfall till en återvinningscentral, kan du beställa hämtning mot avgift. Bor du i lägenhet kan vi hämta grovavfall i anslutning till soprummet, där vi kan komma intill med sopbilen. Vi går inte in i bostaden och hämtar.

Du beställer hämtning genom Örebro kommuns kundtjänst. Miniavgiften är 500 kr och du har då möjlighet att lämna upp till tre kubikmeter grovavfall. Därefter kostar varje extra kubikmeter 100 kronor.