Om Carlsson & Åqvist

På Carlsson & Åqvist är vår målsättning att förvalta våra fastigheter samt delta i nyproduktion vid tillfälle. Vi vill erbjuda bostäder och lokaler av god kvalitet med hög servicenivå.

Som en mindre aktör på fastighetsmarknaden tycker vi även att det är viktigt att samarbeta med andra i vår omgivning. Vi är därför en aktiv medspelare rörande utvecklingen av hela Örebroregionen – exempelvis som medlemmar i Fastighetsägarna och Handelskammaren. Därutöver stödjer vi aktivt City Örebro där vi bland annat deltagit i utvecklingen av av Kungsgatans utformning. Sedan många år samarbetar vi med och stöttar vi också Örebros allsvenska fotbollslag ÖSK och Kif Örebro, liksom i en rad andra lokala idrottsföreningar.

Vi stödjer aktivt kulturarrangemang som till exempel OpenART.

Vi är en av tio lokala aktörer som tillsammans med det kommunala bolaget Örebroporten äger och utvecklar Gustavsviksanläggningen samt omgivande markområden.

Miljöarbete
Vi arbetar ständigt med att reducera vår påverkan på klimatet. Detta görs bland annat genom att enbart använda miljöcertifierad el från vindkraft i våra fastigheter, liksom att uppvärmning sker med hjälp av miljömässig fjärrvärme. Dessutom har våra bostadshyresgäster tillgång till moderna återvinningsstationer för sopsortering.

Historia
Carlsson & Åqvist grundades 1890 av Erik Åqvist. Till en början drevs företaget på Drottninggatan 22 i Örebro och bestod av grosshandel med läder och skor. Under årens lopp utvidgades bolaget till att omfatta skotillverkning med egna fabriker samt skoaffärer.

Vår fastighetsförvaltning startades 1907 genom att Erik Åqvist lät uppföra byggnaden på Nygatan/Fabriksgatan för egen verksamhet och uthyrning. Ytterligare fastigheter förvärvades genom åren för i huvudsak skotillverkning – bland dessa skofabriken REX som idag är ombyggd till lägenheter och fortfarande förvaltas av oss på Carlsson & Åqvist.

Från och med 1979 har den egna verksamheten successivt minskat i fastigheterna och en större andel hyrs ut till externa hyresgäster. 2004 togs beslutet att sälja den kvarvarande skoverksamheten och fokusera på fastighetsförvaltningen. Företaget ägs och drivs idag av syskonen Sten, Björn och Carina Åqvist.

Hämtningsbara filer

Grafisk manual
Förhandsvisning av logotyper
Logotyper (ZIP-fil)

oo

Husgaveln på vårt kontorshus på Nygatan