Frågor och svar

 

Var finns era lägenheter?

Våra lägenheter finns i Victoriahuset på Kungsgatan 11-15 och i Rex-området i gamla Hjärsta. I Victoriahuset har vi 90 lägenheter fördelat på 7 st ettor, 42 st tvåor, 26 treor, 13 st fyror och 2 st femmor. Rex-området ligger i kvarteret som omges av Ulvåsavägen, Lundbygatan och Vallnäsvägen i gamla Hjärsta. Där har vi 97 lägenheter – 15 st ettor, 39 st tvåor, 28 st treor och 15 st fyror. Samtliga lägenheter ligger i Örebro.

Kan man ställa sig i kö?

Vi har inte ett kösystem med garanterad köplats, men tar emot intresseanmälningar som vi sedan går igenom när en lägenhet blir ledig. Intresseanmälan lämnas via denna hemsida. På så vis får vi kontaktuppgifter och information om vad man söker och vad det får kosta. Lämnad intresseanmälan ska förnyas var tredje månad för att vara aktuell. När vi får en lägenhet ledig börjar vi med att söka ny hyresgäst bland de som gjort intresseanmälan via hemsidan.

Hur ofta har ni något ledigt?

I snitt har vi 2-3 lediga lägenheter i månaden.

Har ni garage eller förråd att hyra ut?

Endast till de hyresgäster som hyr bostad eller lokal av oss.

Får jag själv tapetsera om i min lägenhet?

Meddela alltid oss om ni vill måla om eller tapetsera i lägenheten. Normalt underhåll, vad gäller målning och tapetsering, som fastighetsägaren står för sker i snitt vart 12:e år. Vi spacklar väggarna och målar dem vita. Som hyresgäst får man måla och tapetsera själv, men man måste var beredd att återställa spackla och måla vitt. Är det inte fackmannamässigt gjort är man som hyresgäst skyldig att återställa eller betala för återställande innan man själv flyttar. Detta gäller även om man målar på en tapetserad vägg eller om man tapetserar på en målad vägg.

Jag vill säga upp min lägenhet, hur gör jag?

Uppsägning ska alltid ske skriftligt via brev eller mail och tre kalendermånaders uppsägningstid gäller. Samma uppsägningstid gäller för hyrd parkeringsplats och garage.

Vilken är hyran för era lägenheter?

Aktuella hyror i REX-området:

Ettor: 2 900 – 6 000 kr
Tvåor: 6 600 – 9 500 kr
Treor: 7 100 – 9 800 kr
Fyror: 9 500 – 11 900 kr

Aktuella hyror i Victoriahuset:

Ettor: 3 700 – 5 800 kr
Tvåor: 6 900 – 10 300 kr
Treor: 10 700 – 11 300kr
Fyror: 13 000 – 15 500 kr
Femmor: 13 800 – 17 000 kr

Får jag hyra ut min lägenhet i andrahand?

Ja, om vi först godkänt uthyrningen och andrahandsgästen. Vanligtvis brukar vi om man har goda skäl godkänna andrahandsuthyrning i 6 månader i taget. Om du vill hyra ut i andra hand så fyller du i en ansökningsblankett som du kan hämta på vårt kontor eller ladda ner från ”Mina Sidor”. På denna uppger du varför du vill hyra ut, hur länge och till vem. Vid uthyrning är det fortfarande den som står på förstahandskontraktet som ansvarar för att hyran betalas och för att lägenheten inte kommer till skada. Notera även att du kan förlora din lägenhet om du hyr ut utan att du fått godkänt av oss på Carlsson & Åqvist.

Kan jag göra ett lägenhetsbyte?

Ja, det är tillåtet att byta sin lägenhet mot en annan bostad av annan typ eller storlek förutsatt att vi godkänt bytet och den nya hyresgästen. Notera att personen som du vill byta bostad med även måste få detta godkänt av sin hyresvärd. Kontakta oss för mer information och gällande regler om lägenhetsbyte.

fragarsvar

Fönsterdetalj Fabriksgatan 7, byggt 1907