Väster Park / Karlsgatan

I grönskan mellan Trängen och Väster Park i Örebro ligger våra fastigheter med adress Karlsgatan 38 – 60. Här har Örebro kommun en dagcentral för funktionshindrade personer samt ett stödboende med 18 lägenheter, vilka drivs av Örebro kommun. Bostäderna finns i tre byggnader på markplan och är delvis av radhuskaraktär, omgivna av stora grönytor.  Samtliga fastigheter är byggda under 1980-talet.

Fastighetsfakta
Uthyrningsbar yta: ca 2 700 kvm

Karta
Här ligger fastigheterna 

fastighet4